AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK AD - VESZ DOKUMENTUM MEGKÖZELÍTÉS AZ EGYESÜLET KÉPEK FÓRUM


Felhasználónév:
Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ | ELFELEJTETT JELSZÓ
Összesen 9624 bejegyzés

- Frissít - | Következő 10 »»

2017-12-15 22:54:25
Üdv András!

A jövőhéten még befizetheted a tagfenntartást! A leggyorsabb, ha átutalással rendezed.A bankszámla száma nem változott, ha esetleg nincs meg emailen átküldöm. A közlemény rovatba 2017 évi tagdíj szerepeljen. Hívj nyugodtan, ha valamit még tudni szeretnél.2017-12-15 15:52:53
Kedves vezetőség !
Lakás renoválás, illetve más elfoglaltságok miatt nem tudtam kiváltani az éves tagságot, van még erre mód, vagy lekéstem és új tagként kell indulnom jövőre, ha lesz rá időm, pénzem.
Köszönettel ! Varga András2017-12-07 08:07:22

Tájékoztatás halászati őr és társadalmi halőr tanfolyamról és vizsgáról.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztálya ( a továbbiakban: területi halgazdálkodási hatóság 2017. decemberi hónapban halászati őrök és társadalmi halőrök részére tanfolyamot és vizsgát szervez.

A tanfolyam és a vizsgadíj összköltsége 5000 Ft, azaz Ötezer forint, ami a vizsgadíjat foglalja magában.

Kérem, hogy a tanfolyamra és vizsgára jelentkezők adatait (név, anyja neve, születési hely,idő, lakcím, elérhetőség: telefon, e-mail cím) 2017. december 12-ig a vermes.istvan@heves.gov.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen!
A jelentkezőket a tanfolyam és a vizsga pontos időpontjáról és a tanfolyam tematikájáról a halgazdálkodási hatóság egyénileg értesíti ki, a halgazdálkodásra jogosultak tájékoztatásával egyidejűleg.
Eger, 2017. december 06.2017-11-24 22:09:33
Kivonat a Hatvani Horgász Egyesület 2017 november 11.-i közgyűléséről.

A létszámösszesítést követően megállapítást nyert, hogy a közgyűlés határozatképtelen. A második időpontban, 09.15 perckor a törvény szerint határozatképesnek tekintett közgyűlés megkezdi munkáját.
A közgyűlés a tisztségekre jelölteket egyhangúlag elfogadta. Ezt követően Gálik Tamás ismertette a napirendi pontokat, melyet a közgyűlés egyöntetűen elfogadott.
Első napirendi pontként Gálik Tamás megtartotta általános beszámolóját, részletesen ismertetve az elmúlt időszak történéseit. Különös hangsúllyal kiemelve, a Hatvani He. és az AB Hatvan Kft közötti együttműködési megállapodás lényegét. Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
Második napirendi pontként Gálik Tamás ismertette a gazdasági vezető, Tóth Dezső írásban átadott beszámolóját. A gazdasági vezető, aki egyben a megyei horgász szövetség elnöke is, hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a közgyűlésen. A gazdasági beszámolót a jelenlévők egyhangúan elfogadták.2017-11-24 22:08:45
Harmadik napirendként a Felügyelő bizottság elnöke, Bendiák László beszámolt arról, hogy az egyesület működését folyamatosan ellenőrzik. Rendszeresek a számviteli ellenőrzések, a telepítéseken, pedig minden alkalommal részt vesz valamelyik FEB tag. Az ellenőrzések során mindent rendben találtak. A FEB elnök beszámolóját a közgyűlés ellenvetés nélkül elfogadta.
A beszámolók után 15 perc szünet következett, ezt követően a jelölőbizottság tájékoztatta a közgyűlést a bizottság munkájáról. A közgyűlés kezdetéig, új jelölt állítására nem mutatkozott igény, illetve senki nem jelezte ez irányú szándékát. A közgyűlés a jelölőbizottság munkáját megköszönte és a jelentést elfogadta. Ezután Gálik Tamás beterjesztette a megválasztandó vezetőségi tagok nevét és azok tisztségét, melyeket a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadott.
Fegyelmi Bizottság: Szalai Attila fegy.biz. elnök Tóth Ferenc, Vas István, Bodó Tamás
A következő 5 éves ciklusra a közgyűlés által megválasztott személyek.
Elnökség: Gálik Tamás elnök, Burik János titkár, Tóth dezső gazd. felelős, Horváth Richárd, Baranyi Béla, Szabó József,Tóth Lajos, Bodnár Sándor.
Felügyelő Bizottság: Bendiák László feb. elnök Gohér István, Nyeste János, Buborék László.2017-11-18 22:07:24
Az utolsó napirendi pontban a jövő évre tervezett telepítési ciklusok, valamint a megtartható mennyiségek és a megtartható süllő mérete került megvitatásra.

A közgyűlés, szavazással döntött a telepítés ütemezéséről, és az azt követő tilalomról.
Ennek értelmében, 2018 évben a telepítések havi bontásban történjenek, és a telepítés napján teljes horgászati tilalom lép életbe.
A megtartható méret és mennyiség korlátok módosításáról is döntött a közgyűlés. A javasolt méret és mennyiségi korlátozásokat a közgyűlés megvitatta, és nagy többségben elfogadta.
Ennek értelmében, az éves megtartható mennyiség 60 kg méretkorlátozással védett őshonos hal, ebből 30 db lehet ponty. A busa és amúr, valamint a 10kg-ot meghaladó harcsa nem tartozik bele a 60kg-os kvótába. A süllő megtartható mérete. 30 cm-ben lett meghatározva. A napi és a heti megtartható mennyiség és a fajonkénti összetétel nem változik!
A Görbeéri tó alhaszonbérleti szerződésében rögzített (2018-2020-ig) évi 5%-os haltelepítési növekedés megvalósítása érdekében a Görbeéri tóra érvényes éves területi jegy ára 2018-ban évi 2500 ft-al emelkedik.
A közgyűlés, további kérdések, és felvetések híján a munkáját befejezettnek tekintette. Gálik Tamás He. elnök megköszönte a megjelentek részvételét, jobbító szándékú javaslataikat és a közgyűlést berekesztette.2017-11-16 14:48:27
Tisztelt horgásztársak!
Néhány részletre hívjuk fel a figyelmet, a fogási naplók leadásával kapcsolatban.
A naplók leadási határideje 2018 február 28.
Kérjük a horgásztársakat, hogy a fogási naplót a leadás előtt a naplóban is rögzített utasítás szerint összesítsék. Először a 7. oldalon a horgászattal töltött napok számát írják a megfelelő rovatba.
Ezt követően a 38. oldalon a vízterület megnevezése (ABeton vagy Görbeér) és a víztérkód pontos rögzítését követően a halfajokat összesítve a megfelelő rubrikába kérjük beírni.
Végül a fogási napló utolsó lapján (47. oldalon) középen írják be nevüket, anyja leánykori nevét és a horgász születési dátumát.
A leadás dátumát az átvevő fogja beírni. Ezt az igazoló szelvényt minden esetben kérjék el az átvevőtől és az engedélyváltásig őrizzék meg! Igazolás hiányában vagy késedelmes leadás esetén csak EMELTDÍJAS engedélyt tudnak váltani. A postaládába dobott fogási naplót nem tekintjük leadottnak!2017-11-12 10:10:03
Az AB Hatvan kft az alábbiakról tájékoztatta Egyesületünket.

Az A Beton tóhoz tartozó magánterületeken lévő utakat, tavasszal rendbe fogják tenni.
A 2018-as horgászrendben nem terveztek változtatást!
A tó halgazdálkodási üzemeltetését nem kívánják megváltoztatni!
Évi 120 q-a ponty két részletben 5 q-a süllő ősszel.
(magyarul: marad így minden )
A tájékoztatóban a jövő évi árak nem szerepeltek.
2017-11-12 09:58:56
Tisztelt Horgászok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hatvani Horgász Egyesület közgyűlésének határozata alapján a közzétételt követően a Görbeéri tavon a süllő megtartható alsó mérete 30 cm lett!
2017-11-11 08:24:47
Szia Tamás! Sajnos nem tudok résztvenni, hacsak nem közvetítitek online :( üdv

- Frissít - | Következő 10 »»