Aktuális információk
Dokumentumok
  • Hatvani Horgászegyesület
  • Hatvani Horgászegyesület
  • Hatvani Horgászegyesület

Felhívás.2020. február 15.
Tisztelt Horgászok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hatvani Horgász Egyesületnél a Szépkártyával történő engedély váltás 2020.02.15.-től megszűnik!!! Az engedélyek árát sárga csekken vagy átutalással lehet teljesíteni.
Megértésüket köszönjük!
Fogási naplók leadása postai úton.2020. január 13.

Tisztelt horgásztársak!A fogási napló leadási határ ideje, 2020 február 28.
Lehetőség van postai úton is elküldeni a fogási naplót.
A nyomon követhetőség érdekében „ajánlott küldeményként”szabvány borítékban adják postára!
Kérjük, hogy ne az egyesület posta fiókjára, vagy a Pázsit úti címére, hanem a „HORGÁSZHÁZ” 3000 Hatvan, Temető út 29.   horgászboltba címezzék.
Kérjük, hogy a horgászattal töltött napok számát és a fogásokat a leírtaknak megfelelően összesítsék. Az összesítő lapon olvashatóan írják le a vízterület pontos nevét és a víztér kódot! Az a horgász, aki az összesítést nem végzi el, vagy nem megfelelően töltötte ki a fogási naplót, vagy nem időben adta le, az csak +3000ft felárral válthat állami jegyet!

Tájékoztató a Hatvani HE.működéséről (horgászjegy váltással kapcsolatosan)2020. január 08.
Tájékoztató a Hatvani Horgász Egyesület 2020. évi működéséről.

A Hatvani Horgász Egyesületnél(2020.11.15.-ig) bárki igényelhet Állami Horgászjegyet. (országos engedély)
-Aki horgász kártyával, vagy „élő” Mohosz regisztrációval rendelkezik és megfelel az Állami horgászjegy vásárlási feltételeknek.
-Akinek 2019-ben volt érvényes állami jegye, a fogási naplóját megfelelően kitöltve időben leadta, az válthat állami jegyet alapdíjon.
-Aki a fogási naplóját egyáltalán nem, nem időben,vagy nem megfelelően kitöltve adta le,de rendelkezik horgász kártyával vagy élő regisztrációval, az 3000 ft pótdíjat köteles fizetni!
-Akinek 2019-ben nem volt érvényes állami jegye, de 2013-2018 között valamelyik évben volt, annak nyilatkozni kell, hogy az adott időszakban melyik évben rendelkezett állami jeggyel, ezt követően alap díjon válthat állami horgászjegyet.
-Akinek 2013 előtt volt állami jegye, abban az esetben válthat alapdíjon állami jegyet, ha a 2013 előtti állami jegyét vagy vizsga bizonyítványát bemutatta.
Minden más esetben horgász vizsgát kell tenni, ezt követően lehet állami jegyet igényelni.
Aki más szervezetnél szeretné kiváltani az állami jegyét, az a fogási napló leadásakor kérje el az átvevőtől az igazolást. Postai visszaküldés esetén, a feladást igazoló szelvény az igazolás.
Akik még nem regisztráltak a MOHOSZ rendszerében, nem adható ki állami horgászjegy!
Első lépés a regisztrálás,(online vagy a regisztrációs ponton) ezután a kapott csekk befizetése.
A befizetést követő 3. nap lehet a 2020 évi horgász okmányokat igényelni.
Állami jegyet, területi jegyet az előző évekhez hasonlóan lehet igényelni a hatvani „Horgászház”-ban, Hatvan, Temető út 29 sz., a „Peti” horgászboltban, Hatvan, Horváth M. út 3sz valamint a
„Total carp 60” horgászboltban, Hatvan, Nádasdy T. út 22sz. A fent megjelölt helyeken minden horgász okmányt lehet intézni, a „Görbeéri” és az „A Beton” tóra.
Állami horgászjegyet a lőrinci „Spori” horgászboltban is lehet igényelni.
Az engedélyek átfutási ideje 2-3 nap. Aki kéri, annak postai úton is megküldjük az általa megadott címre, az aktuális postai díj ellenében.
Az engedélyek árát sárga csekken, vagy átutalással lehet teljesíteni.
Az átutalás vissza igazolását nyomtassák ki és tegyék az engedély mellé.
Az engedély váltás során az árjegyzék szerint kell összeállítani a kiváltandó engedély típust.
Pl. csak országos, 9000ft. A Görbeéri tóra éves területi jeggyel, 60000 ft…..stb.
Felnőtt horgász évi 60kg méret és darabszám korlátozással védett halat tarthat meg, ebből 30 db lehet ponty. Ifjúsági horgász/horgász feleség 30kg-ot, ebből 15db lehet ponty. Az éves kvótába minden hal beleszámít, kivéve a 10kg feletti harcsa és az egyéb halak. További kvóta vásárlására nincs lehetőség. Sporthorgász jeggyel 3 db bottal, botonként 1db horoggal szerelt készséggel lehet horgászni. Sporthorgász jeggyel őshonos halat megtartani tilos! Mohosz vizeken ez törvényi feltétel.
45/2018(XII 28)AM rendelet 12§2b. Az éves sporthorgász jeggyel rendelkező személy, éves vagy napi jegyet sem válthat!
Az egyesületnél váltható horgászjegyek árjegyzéke a honlapunk „DOKUMENTUMOK” menüpontjában is megtalálható.
A horgászathoz, állami horgászjegyre, fogási naplóra, horgász kártyára, és az adott vízterületre érvényes területi jegyre van szükség. Ezeket nevezzük halfogásra jogosító okmányoknak, amelyek a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolvánnyal együtt érvényesek.
Nálunk bárki válthat napijegyet, aki érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik.
A turista állami jeggyel rendelkezők is válthatnak turista napijegyet a Görbeéri tóra.
Éves területi jegyet kizárólag egyesületi tagjaink igényelhetnek.

Tájékoztató az A Beton tó horgászati feltételeiről.2020. január 08.
Az AB Hatvan Kft. tulajdonában lévő A Beton tó 2020. évi horgászati feltételeiről, tájékoztatjuk a horgászokat.
A halászati hasznosító és jegykibocsátó az AB Hatvan Kft.

A területijegy ára: 85.000ft.- a helybérlet ára: 85.000ft., tehát egy bérelthely és az éves területi jegy együtt 170.000 ft-ba kerül. Ehhez jön még az „Állami horgászjegy”, melyet egyesületünknél 9000. forintért lehet váltani. Ha már rendelkezik valaki érvényes állami jeggyel, akkor ez a tétel rá már nem vonatkozik. (Részletes árjegyzék az A Beton-tóra a „DOKUMENTUMOK” menüben)
Az újbelépőknek az első éves területi jegy 140. 000 ft.-ba kerül.
A napijegy 10000 ft.-
Horgászhelyet az bérelhet, aki érvényes éves területi jeggyel rendelkezik.
Egy horgászhelyre a kft. kizárólag egy személlyel köt bérleti szerződést.
A horgász helyekre szóló bérleti szerződést március 31.-ig kell megkötni!
Ha valaki a tárgy évben nem tud valamilyen oknál fogva horgászni, de a bérelt horgászhelyét szeretné megtartani, indokolt esetben éves területijegy megvásárlása nélkül is kibérelheti a horgászhelyét.
Stéget építeni (felújítani) kizárólag a halászati őrök engedélyével lehet.
Azt a horgászhelyet, amelyik március 31.-ig nem lett kibérelve, bárki kibérelheti, aki a bérlői feltételeknek megfelel.
Stéget (max 4m x 4m 16 m2) építeni kizárólag bérelt horgászhelyen lehet!
A bérelt horgászhely kialakítása során engedély nélküli gépi földmunkát végezni tilos!
A saját érdekében minden bérlő köteles megjelölni a bérelt horgászhelyét!
Minden olyan horgászhely kivonásra került a bérleti rendszerből és a horgászat alól, melyek konfliktusforrások lehetnek, ezért új horgászhelyet létesíteni nem lehet.
A horgászhely bérleti joga bármikor átadható, a horgászhelyen lévő stég, mint a bérlő tulajdona eladható.
Akik, a stéget nem tudják, vagy nem akarják eladni, de a továbbiakban nem szeretnének horgászhelyet bérelni és a stég anyagára igényt, tartanak, azok minden év március 31.-ig bontsák el és vigyék el.
A horgászhely bérleti jogának átadását, egy formanyomtatványon az egyesület felé, kötelező bejelenteni! (Letölthető a www.hatvanihe.hu honlapról )
Napijegyet kizárólag az adott évre érvényes állami horgászjeggyel rendelkező személy válthat.
Az előző évek gyakorlata alapján csak az váltson akár éves vagy napi területi jegyet az A Beton tóra, akinek a horgászati lehetősége biztosított.
A területijegy kibocsátója kártérítési felelősséget nem vállal.
A bérelt horgászhelyeken kizárólag a bérlő írásos engedélyével lehet horgászni!
A „bánya félszigeten” felállított horgászházat bárki bérelheti, aki éves vagy napi területi jeggyel rendelkezik. Egy horgászház bérleti díja bruttó 12000-ft / nap/ 2 fő
Pl.: Ha egy helyen 3 személy szeretne horgászni, akkor a 3. személynek a házbérlet 50%-át (ft-) kell megfizetnie.
Haltelepítés a tervek szerint 2 alkalommal lesz. (április-október)
A bérelt horgászhelyek közötti partszakaszon tilos horgászni!
A kijelölt „bányatelek” partszakaszán belül illetve a bánya közvetlen vízfelületén kizárólag, csak a „horgászház” bérlők horgászhatnak.
A horgászházaknál lévő horgászhelyek kimondottan sporthorgászoknak van fenntartva.
Halat megtartani a horgászházaknál, kizárólag az ott dolgozó halászati őr engedélyével lehet.
A horgászházaknál lévő helyeket előzetes bejelentkezés útján lehet bérelni.
Az A Beton tóra szóló éves területi jegyet és horgászhely bérletet a Hatvani Horgász Egyesület jegyforgalmazó pontjain ( Horgászház 60, Peti horgászbolt,Totalcarp60) lehet igényelni.
Napijegyet az eddig megszokott jegyforgalmazó helyeken lehet megvásárolni.
Horgász okmányok igénylése interneten.2019. február 04.
Tisztelt Horgásztársak!
Egyesületünknél lehetőség van interneten is igényelni állami horgászjegyet, a Görbeéri tóra érvényes éves területi jegyet, illetve az A Beton tóra érvényes éves területi jegyet és horgászhely bérletet. Célunk, hogy minél kevesebb idő ráfordítással és utánajárással tudják horgászaink intézni az éves horgászokmányokat.
Aki, ezúton szeretné igényelni a horgászokmányait, annak a következőt kell tennie.
Aki, az adott évre (2019) már rendelkezik érvényes állami jeggyel, az scannelje be vagy fényképezze le az állami jegyét, a befizetést igazoló csekk szelvényt, vagy a banki tranzakció másolatát, ahol tisztán látszódnak a fizetési adatok)! Amennyiben az A Beton tóra helybérleti szerződést is szeretne kötni, akkor a Hatvani Horgász Egyesület weboldaláról letölthető „bérleti szerződést” kitöltve, aláírva szintén scannelje be vagy fényképezze le és csatolja mellékletként az előzőekben meghatározott okmányok mellé. (3 db melléklet)
Akinek még nincs az adott évre állami horgász jegye az még az előzőekhez scannelje be vagy fényképezze le a horgászkártyáját vagy írja meg a horgászkártyája számát, ha még nincs akkor a nyilvántartási azonosítót, ami egyben a kártya száma is, ezt a regisztráció során kapták a horgászok.
A kérelem tartalmazza az igényelt horgász okmányok típusát.
pl:    Állami jegy + A Beton éves területi jegy+ Helybérlet
         A Beton éves területi jegy + Helybérlet
         Állami jegy + A Beton éves területi jegy stb…
Bankszámla számunk: Hatvani Horgász Egyesület 11739054-20008770
A közlemény tartalmazza, hogy milyen tételeket fizet!
pl.: Helybérlet+Állami jegy + éves területi jegy
A horgászokmányok árát egy összegben kell utalni!

Egy e-mailben több horgásznak is lehet okmányokat igényelni, természetesen minden horgásznak a hozzá tartozó mellékletet kötelező csatolni.
Ha valami dokumentum vagy adat hiányzik, akkor hiánypótlásra válaszban felhívjuk, a figyelmet a beérkezésig nem tudjuk folytatni a horgászokmányok elkészítését.
Az elkészült horgászengedélyt személyesen a HORGÁSZHÁZ60 3000 Hatvan Temető út 29 sz alatt lehet átvenni nyitvatartási időben vagy kérhető postai úton való megküldés a postázási cím megjelölésével.
Aki, postai úton szeretné megkapni az engedélyét, annak ajánlott küldeményként küldjük a megadott postázási címre!
Az igénylést az alábbi email címre kell küldeni: hatvanihe@gmail.com
Telefonos információ:
Gálik Tamás 06204687252